Úvod » Reference » Investiční výstavba

Investiční výstavba

RokProjektSekcePopis
2020Nakládka energosádrovce v EPRII - Realizace elektro a MaRsekceÚčelem díla bylo zajištění bezpečného a spolehlivého napájení elektrickou energií a propojení bezpečnostních a zabezpečovacích prvků MaR (polní instrumentace) technologického zařízení pro nově vybudovaný technologický objekt a úpravu stávající technologie
2020Nakládka kameniva v EPRII - PS02 - dodávka a montáž zařízení elektro, SKŘ a MaRsekceÚčelem díla bylo řešení části MaR/ASŘTP/Silnoproud nové technologie nakládky kameniva do autocisteren v elektrárně Prunéřov II.
2020Pilotní projekt IoT přenosů teplot z horkovodusekcePilotní projekt měření parametrů horkovodní sítě v lokalitě Mělník.
2020Upgrade ŘS wdpfll na bloku 4 - Elektrárna Ledvice sekcePředmětem díla byla migrace stávajícího řídicího systému WDPF II na novou systémovou úroveň Ovation, a to na bloku B4 elektrárny Ledvice.
2020Upgrade řídícího systému přípravy a dopravy lisovacích hmotsekceSpolečnost MARTIA a.s. úspěšně dokončila 1. etapu výměny řídicího systému na dopravu lisovacích hmot v závodě RAKO III, který je součástí Lasselsberger, s.r.o.
2020Obnova řídícího systémů B1 až B6 v Elektrárně Mělník I.sekcePředmětem díla byla obnova řídicího systému Elektrárny Mělník I, a to včetně servisní podpory po celou dobu životnosti díla.
2019Rekonstrukce plynové kotelny Liščí kopecsekceÚčelem díla bylo zajištění plynulých dodávek tepla odběratelům.
2019Realizace stáčecího místa solventů_MaR zásobníků solventůsekcePředmětem díla bylo zpracování návrhu měřícího a regulačního řídícího systému pro stáčení a doplňování solventu a flexosolventu (lihu) pro čištění tiskařských strojů.
2019TTR - Rekonstrukce čerpadel včetně budovy ČOVsekcePředmětem díla bylo nainstalovat „stavenišťní rozvaděč“ a do něho přepojit veškerou technologii ČOV, aby se mohla sanovat vlastní budova ČOV.
2019Úprava dispečinku na Palivovém kombinátu ÚstísekcePředmětem díla byla náhrada stávajícího dispečinku kotelny (vizualizace Promotic) dispečinkem novým (vizualizace Reliance).
2019TOS Varnsdorf - Centrum vzdělávání SPŠsekceRekonstrukce staré nefunkční výrobní haly s přestavbou na Střední průmyslovou školu.
2018Elektrárna Tušimice - Záložní zdroj teplasekceDodávka a napojení elektrodového elektrokotle.
2018Optimalizace sekundárního opatření K5, K6 na EMĚ IsekceV této zakázce byly realizovány úpravy MO, hořáků na kotlích K5 a K6 v EMĚ I, měření a regulace, DSC, úpravy v oblastech SW, spalování a seřizování spalovacích poměrů pro zajištění bezpečnosti provozu a snížení CO a NoXů.
2018Obnova ŘS ZTMPsekceObnova řídícího systému pro "Zásobování teplem města Prahy" (ZTMP).
2018Generální oprava generátorového vypínače VB4sekceOprava generátorového vypínače výrobního bloku 4 po 21 letech provozu.
2018Výměna kotlů PK PalackéhosekceDodávka a montáž elektro a MaR včetně dvou nových plynových kotlů.
2017Řídící systém energetiky TOS VARNSDORF a.s.sekceVýměna řídícího systému a obnova dispečerského pracoviště tepelného hospodářství včetně elektroenergetiky a výroby elektrické energie.
2017Upgrade ŘS VB4, Elektrárna DětmarovicesekceVýměna řídícího systému pro výrobní blok č. 4 na Elektrárně Dětmarovice.
2017Decentralizace tepelného hospodářství města MezibořísekceDecentralizace tepelného hodpodářství města Meziboří, realizace MaR a PD MaR, elektro a technologie.
2017MaR - SW práce pro ŘS Desigo a vizualizace Desigo InsightsekceSoftware MaR vytápění a chlazení pro řídící systém Desigo a vizualizaci Desigo Insight v nové budově městského archivu hlavního města Prahy
2017Dálkový odečet měřičů tepla (cca 3 300 ks) pro ČEZ Teplárenskou, a.s.sekceDálkové odečty fakturačních měřičů tepla a teplé vody v lokalitě PJ Teplice, Bílina, Chomutov a Poříčí
2017Modifikace systému chlazení kompresorové stanice pro SOP, Elektrárna MělníksekceÚprava technologie chlazení kompresorové stanice na EMĚ III - přechod na jinou primární chladící vodu.
2017Výroba rozvaděčůsekceV rámci realizace zakázek dodáváme námi kompletované rozvaděče pro průmyslové použití i pro bytovou a občanskou výstavbu podle zadávací dokumentace a dle individuálních přání zákazníka.
2016Upgrade PLC výměníků v elektrárně Prunéřov 2sekceModernizace PLC výměníků v elektrárně Prunéřov 2
2016 Instalace kogeneračních jednotek v MezibořísekceVyvedení elektrického výkonu kogeneračních jednotek v Meziboří a instalace systému měření a regulace.
2016 Dálkové přenosy dat z měřičů tepla ČEZ - PočeradysekceMěření dat a přenos dat z horkovodních přípojek do provozních objektů elektrárny Počerady.
2016Dálkové přenosy měřičů z VS v Mostě - II. etapasekceRealizace dálkových přenosů z měřičů tepla, vody a elektroměrů z výměníkových stanic v Mostě na dispečink Severočeské teplárenské, a.s.
2016Rekonstrukce statku v Kostelci nad Ohří - přestavba objektu B a C - MaRsekcePředmětem díla byla dodávka a montáž rozvaděčů měření a regulace včetně SW pro topení, ohřev TV a větrání v objektu B a C rekonstruovaného statku.
2016Optimalizace spalování kotle K4 v elektrárně Mělník.sekceOptimalizace spalování a minimalizace sekundárních opatření kotle K4 v elektrárně Mělník.
2016Tlumiče hluku na plynové kotelně v Elektrárně LedvicesekceVýměna pružinových závěsů na plynové kotelně, jejímž účelem je omezení hluku při najíždění kotlů v Elektrárně Ledvice.
2016Zpětný odběr produkce z Depa mourůsekceKomplexní dodávka elektro zařízení pro zakázku ukládání a zpětného použití odběru uhelných produktů z produkce Úpravna uhlí Ledvice.
2016Modernizace, rekonstrukce a oprava velkokapacitní skládky a centrálního dispečinku provozu Lom v Dolech Nástup TušimicesekceModernizace, rekonstrukce a oprava velkokapacitní skládky a centrálního dispečinku provozu Lom v Dolech Nástup Tušimice v oblasti elektro části, hardware, software, řízení kvality a technologického provozu.
2016Ekologizace tepelného zdroje v LovochemiisekceEkologizace tepelného zdroje v Lovochemii
2015Paroplynový zdroj 880 MWe v Elektrárně PočeradysekceParoplynový zdroj 880 MWe v Elektrárně Počerady - MaR a technologické elektro pro VZT zařízení a vytápění
2015Oprava pasového a shazovacího vozu - Doly Nástup Tušimice sekceOprava pasového a shazovacího vozu pro Severočeské doly, a.s. - Doly Nástup Tušimice
2015Plavecký areál KlíšesekcePlavecký areál Klíše
2015Zprovoznění nové technologie výroby polyesterových adhezivsekceZprovoznění nové technologie výroby polyesterových adheziv
2015Výměna ŘS ve Vrchlabísekcevýměna ŘS ve Vrchlabí
2015Modernizace MaR výměníkových stanicsekceModernizace MaR výměníkových stanic
2015Revitalizace CZT Jablonec nad Nisousekcedokončena revitalizace centrálního zásobování teplem v Jablonci nad Nisou
2015Modernizace tepelných sítí města KopřivnicesekceModernizace tepelných sítí města Kopřivnice
2014Výměna ŘS na ČOV Hrádek nad NisousekceVýměna ŘS na ČOV Hrádek nad Nisou
2014Výroba chladu a tepla pro OC Fontána TeplicesekceDodávka a montáž technologie, elektro a MaR výroby chladu a tepla pro OC Teplice
2014Řídicí systém výměníkových stanic Jirkovsekceoprava řídicího systému výměníkových stanic v Jirkově
2014Modernizace pasových dopravníkůsekceModernizace pasových dopravníků
2014Úprava ŘS a elektro části na shazovacím vozesekceÚprava ŘS a elektro části na shazovacím voze
2014Výstavba plynovodní přípojky a plynové kotelny LounysekceReferenční zakázka
2014Oprava čistícího stroje v elektrárně Vrané nad VltavousekceOprava čistícího stroje v elektrárně Vrané nad Vltavou
2013Obnova komunikačních uzlů a koncových bodů včetně jejich zobrazování na uživatelském PC sekceRealizace dispečerského pracoviště se zprovozněním komunikace a přenos dat ze stanic, z nichž u některých došlo současně k výměně řídicího systému, a stávajících odběrných míst (měřičů tepla) prostřednictvím optických a mobilních sítí (2G,3G).
2013Konverze parovodu v lokalitě Poříčí a Výsluní TrutnovsekcePřeměna dosluhujícího parovodu na efektivnější teplovod vč. výstavby nové centrální výměníkové stanice pára/voda a technologie VS pro jednotlivé odběratele.
2013Teplofikace obchodní zóny Krkonošská sekceVýstavba nové centrální výměníkové stanice pára/voda, technologie VS pro jednotlivé odběratele a nového teplovodu z předizolovaného potrubí DN150.
2012Rekonstrukce centrálního zdroje tepla NKTC VrchlabísekceKompletní montáž MaR, elektro a centrálního dispečinku nových kogeneračních zdrojů pro výrobu tepla a elektrické energie plynových kotelen.
2012Rekonstrukce výměníkové stanice sekceOprava technologie ohřevu TV (TUV) výměnou řídicího systému ve výměníkové stanici VS-Hornická číslo stanice 38 023, Ústí nad Labem.
2012MaR pro VZT mycí linkysekceDodávka MaR pro nové vzduchotechnické zařízení sloužící k větrání prostoru, provozu mycích linek.
2011Výměna řídicího systému sekceObměna stávajícího ŘS Siemens S5 za ŘS Siemens S7 čisticího stroje česlí Künz na MVE Obříství
2010Modernizace elektrokotelny ChodovsekceKompletní dodávka strojní části, elektro a MaR
2009Rekonstrukce výměníkové stanice - Ústí nad LabemsekceCelková rekonstrukce výměníkové stanice pára –voda o výkonu 2 MW.