Úvod » Aktuality » Rekonstrukce ŘS vnitřního a vnějšího zauhlování EGT EMĚ I
6.1.2020

Pro řízení technologie vnitřního zauhlování (linka A a linka B) se na EGT používá řídicí systém ZAT E. Tento systém byl nasazen v roce 1998. Pro řízení technologie vnějšího zauhlování se používá řídicí systém ZAT D, který byl na EGT nasazen v roce 2000.

Jelikož je tento systém na konci svého cyklu bude provedena výměna za ŘS SIEMENS S7-400 v redundantním provedení na obou linkách zauhlování. V rámci zakázky proběhne kompletní výměna rozvaděčových skříní a velínu zauhlování. Proběhnou individuální zkoušky a funkční zkoušky zařízení. Realizace bude probíhat v termínu 5/2020-9/2020.