Úvod » Aktuality » Rekonstrukce ŘS zdroje tepla EGT pro horkovod Mělník
16.12.2019

Předmětem díla je realizace zajištění řízení distribuce tepla v celé lokalitě EGT mezi všemi dotčenými ŘS s vazbou na ŘS ZTMP. MARTIA a. s. nainstaluje technologii, která zajistí řízení doplňování HV Mělník na strojovně EMĚ2 a části vlastní spotřeby EMĚ2 a EMĚ 3. Součástí ŘS pro řízení distribuce tepla v lokalitě EGT bude doplnění komunikačních vazeb a SW úprav mezi  stávajícími ŘS  a nově dodávaným PLC automatem, ve kterém budou implementovány požadované úlohy.