Úvod » Aktuality » Přeložky kabelů VN a NN v rámci stavby I/62 Děčín – Vilsnice, stavba I., II., III., SO ve správě ČEZ Distribuce, a. s.
29.8.2017

Divize distribuce dokončila a nyní předává přeložky kabelů VN a NN v rámci stavby I/62 Děčín – Vilsnice, stavba I., II., III., SO ve správě ČEZ Distribuce, a.s. v celkové hodnotě díla 11,5 mil. Kč.

Termín předání je k 31.8.2017. Práce byly zahájeny v dubnu 2016.