Úvod » Aktuality » Modernizace SKŘ a ochran EKA
25.2.2020

Předmětem díla je realizační projektová dokumentace a dokumentace skutečného stavu, demontáže, montáže, dodávky rozvaděčů, kabelových tras a kabelů, ŘS včetně SW, ochran včetně parametrizace a všech potřebných zkoušek. Toto vše musí být provedeno za provozu a musí být po celou dobu prací zajištěno vyvedení výkonu minimálně na jednu ze dvou VVN linek.

V rámci rekonstrukce vodní elektrárny Kamýk již byly uvedeny do provozu a dále se modernizují následující části:

08/2018 Dokončení montáží, zkoušek a uvedení do provozu linky VVN V1964 Mirovice.

10/2018 Dokončení montáží, zkoušek a uvedení do provozu první části rozvodny R0,4 kV.

10/2018 Dokončení montáží, zkoušek a uvedení do provozu T102, TS3 a celé DB2.

11/2018 Dokončení montáží, zkoušek a uvedení do provozu VN kabelů EKA > EOR.

12/2018 Dokončení montáží, zkoušek a uvedení do provozu R10,5 kV včetně transformátoru vlastní spotřeby TS2.

05/2019 Dokončení montáží, zkoušek a uvedení do provozu TG3.

07/2019 Dokončení montáží, zkoušek a uvedení do provozu TG4.

10/2019 Dokončení montáží, zkoušek a uvedení do provozu linky VVN V1962 Slapy.

10/2019 Dokončení montáží, zkoušek a uvedení do provozu 110 kV transformátoru T101

11/2019 Dokončení montáží, zkoušek a uvedení do provozu 10,5 kV transformátoru vlastní spotřeby TS1 a celé DB1.

12/2019 Dokončení montáží, zkoušek a uvedení do provozu druhé části rozvodny R0,4 kV.

12/2019 Dokončení montáží, zkoušek a uvedení do provozu TG1.

02/2020 FAT rozvaděčů 42BYB10 – ochrany TG2 a 49ARA30 – ROP (rozdílová ochrana přípojnic)

Od 01/2020 probíhá montáž kabelových tras a kabeláže dle postupu technologických prací TG2.

 

Subdodavatelé: ANDRITZ HYDRO s.r.o., Siemens s.r.o., Aumeto s.r.o.

 

Termín dokončení: 10/2020