Úvod » Aktuality » Modernizace SKŘ a ochran EKA
11.2.2019

Předmětem díla je realizační projektová dokumentace a dokumentace skutečného stavu, demontáže, montáže, dodávky rozvaděčů, kabelových tras a kabelů, ŘS včetně SW, ochran včetně parametrizace a všech potřebných zkoušek. Toto vše musí být provedeno za provozu a musí být po celou dobu prací zajištěno vyvedení výkonu minimálně na jednu ze dvou VVN linek.

Od 04/2018 probíhá modernizace:

  • linky VVN V1964 Mirovice,
  • první části rozvodny 0,4kV (R0,4kV),
  • turbosoustrojí TG4 a TG3,
  • druhého dvojbloku (DB2) zahrnujícího transformátor T1 110/10,5 kV a transformátor vlastní spotřeby TS3 10,5/0,4 kV a vývody TG3 a TG4,
  • střední části Rozvodny R10,5 kV, ve které se nacházejí VN kabely napojující EOR a transformátor vlastní spotřeby TS2 s přepínačem odboček pod zátěží.

08/2018 Zprovoznění linky VVN V1964 Mirovice.

10/2018 Zprovoznění první části rozvodny R0,4 kV.

10/2018 Zprovoznění DB2.

11/2018 Zprovoznění VN kabelů EKA > EOR.

12/2018 Zprovoznění R10,5 kV včetně transformátoru vlastní spotřeby TS2.

01/2019 Suché zkoušky TG3.

02/2019 Probíhají mokré zkoušky TG3.

Od 01/2019 probíhá montáž kabelových tras a kabeláže dle postupu technologických prací na TG4 a jsou ve výrobě rozvaděče II. etapy modernizace SKŘ a ochran EKA.

 V roce 2019 bude dále modernizováno: druhá část R0,4 kV, TG1, DB1 a linka VVN V1962 Slapy.

V roce 2020 bude modernizováno: TG2.

 

Subdodavatelé: ANDRITZ HYDRO s.r.o., Siemens s.r.o., Aumeto s.r.o.

 

Termín dokončení: 20.11.2020