Úvod » Aktuality » Modernizace transformátorů vlastní spotřeby TS 1, 2 a 3 EKA
25.2.2020

Předmětem díla je modernizace / výměna stávajících třech olejových transformátorů vlastní spotřeby za nové suché transformátory vlastní spotřeby. Z toho TS2 - 1000 kVA je s přepínačem odboček pod zátěží.

V rámci rekonstrukce vodní elektrárny Kamýk již byly uvedeny do provozu a dále se modernizují následující části:

10/2018 Dokončení montáží, zkoušek a uvedení do provozu 10,5 kV transformátoru vlastní spotřeby TS3.

12/2018 Dokončení montáží, zkoušek a uvedení do provozu 10,5 kV transformátoru vlastní spotřeby TS2.

11/2019 Dokončení montáží, zkoušek a uvedení do provozu 10,5 kV transformátoru vlastní spotřeby TS1

 

Termín dokončení: jaro 2020