Úvod » Aktuality » Modernizace transformátorů vlastní spotřeby TS 1, 2 a 3 EKA
11.2.2019

Předmětem díla je realizační projektová dokumentace a dokumentace skutečného stavu, dodávky 2 ks transformátorů 630 kVA a 1 x ks 1000 kVA včetně přepínače VN odboček pod zátěží, kabelových tras a kabelů a všech potřebných zkoušek. Toto vše musí být provedeno za provozu a musí být po celou dobu prací zajištěno vyvedení výkonu minimálně na jednu ze dvou VVN linek.

10/2018 Zprovoznění TS3

12/2018 Zprovoznění TS2

 V roce 2019 bude osazen a uveden do provozu transformátor vlastní spotřeby TS1.

 

Termín dokončení: 10.06.2019