Úvod » Aktuality » Modernizace transformátorů vlastní spotřeby TS 1, 2 a 3 EKA
11.1.2018

Předmětem díla je realizační projektová dokumentace a dokumentace skutečného stavu, dodávky 2 ks transformátorů 630 kVA a 1 x ks 1000 kVA včetně přepínače VN odboček pod zátěží, kabelových tras a kabelů a všech potřebných zkoušek. Toto vše musí být provedeno za provozu a musí být po celou dobu prací zajištěno vyvedení výkonu minimálně na jednu ze dvou VVN linek.

V současnosti probíhají projekční práce a přípravné práce, od 04 / 2018 proběhne modernizace TS3 a TS2 včetně příslušné kabeláže. V roce 2019 proběhne modernizace TS1.

Subdodavatelé: ELPRO – ENERGO, s.r.o., Aumeto s.r.o.

Termín dokončení: 10.06.2019