Úvod » Aktuality » Modernizace NN rozvodů a rozvoden EKA
25.2.2020

Předmětem díla je modernizace NN rozvoden a rozvodů včetně rozvaděčů vlastní spotřeby TG1, TG2, TG3 a TG4. Toto vše musí být provedeno za provozu a musí být po celou dobu prací zajištěno vyvedení výkonu minimálně na jednu ze dvou VVN linek.

V rámci rekonstrukce vodní elektrárny Kamýk již byly uvedeny do provozu a dále se modernizují následující části:

10/2018 Dokončení montáží, zkoušek a uvedení do provozu první části rozvodny R0,4 kV.

05/2019 Dokončení montáží, zkoušek a uvedení do provozu TG3.

07/2019 Dokončení montáží, zkoušek a uvedení do provozu TG4.

12/2019 Dokončení montáží, zkoušek a uvedení do provozu druhé části rozvodny R0,4 kV.

12/2019 Dokončení montáží, zkoušek a uvedení do provozu TG1.

Od 01/2020 probíhá montáž kabelových tras a kabeláže dle postupu technologických prací TG2.

 

Subdodavatelé: Spálovský, a.s., Aumeto s.r.o.

 

Termín dokončení: 8/2020