Úvod » Aktuality » Modernizace NN rozvodů a rozvoden EKA
11.2.2019

Předmětem díla je realizační projektová dokumentace a dokumentace skutečného stavu, demontáže, montáže, dodávky rozvaděčů strojních, rozvodny R0,4 kV, R10,5 kV, kabelových tras a kabelů a všech potřebných zkoušek. Toto vše musí být provedeno za provozu a musí být po celou dobu prací zajištěno vyvedení výkonu minimálně na jednu ze dvou VVN linek.

Od 04/2018 probíhá modernizace rozvodny R0,4 kV, TG4 a TG3 včetně příslušné časti Rozvodny R10,5 kV a linky VVN 1964 Mirovice.

04/2018 Přepojení vlastní spotřeby EKA na provizorní rozvaděč.

06/2018 Zprovoznění usměrňovačů, střídačů a rozvaděčů stejnosměrného napětí. uvedeny do provozu a rozvaděč vlastní spotřeby TG3 je součástí mokrých zkoušek stroje. Rozvaděče II. etapy jsou v současné chvíli ve výrobě.

10/2018 Zprovoznění rozvaděčů I. etapy R0,4 KV.

01/2019 Zprovoznění rozvaděče vlastní spotřeby TG3, který je nyní součástí mokrých zkoušek stroje.

Od 01/2019 probíhá montáž kabelových tras a kabeláže dle postupu technologických prací na TG4 a jsou ve výrobě rozvaděče II. etapy modernizace NN rozvoden a rozvodů EKA.

V roce 2019 bude dále modernizováno: druhá část R0,4 kV, TG1, DB1 a linka VVN V1962 Slapy.

V roce 2020 bude modernizováno: TG2.

 

Subdodavatelé: Spálovský, a.s., Aumeto s.r.o.

 

Termín dokončení: 20.11.2020