Úvod » Aktuality » Modernizace NN rozvodů a rozvoden EKA
11.1.2018

Předmětem díla je realizační projektová dokumentace a dokumentace skutečného stavu, demontáže, montáže, dodávky rozvaděčů strojních, rozvodny R0,4 kV, R10,5 kV, kabelových tras a kabelů a všech potřebných zkoušek. Toto vše musí být provedeno za provozu a musí být po celou dobu prací zajištěno vyvedení výkonu minimálně na jednu ze dvou VVN linek.

V současnosti probíhají projekční práce a přípravné práce, od 04 / 2018 proběhne modernizace rozvodny R0,4 kV, TG4 a TG3 včetně příslušné časti Rozvodny R10,5 kV a linky VVN 1964 Mirovice. V roce 2019 proběhne modernizace TG1 a TG2 včetně příslušné časti Rozvodny R10,5 kV a linky VVN 1962 Slapy.

Subdodavatelé: Spálovský, a.s., Aumeto s.r.o.

Termín dokončení: 20.12.2019