Úvod » Aktuality » HW a SW obnova dispečerského pracoviště Bílina
29.1.2018

Aktuálně probíhá realizace zakázky na komplexní HW a SW obnovu dispečerského pracoviště ČEZ Teplárenská a.s. PO Bílina. Stávající systém je nahrazován moderním SCADA systéme Reliance 4. V současnosti je do nového dispečerského pracoviště již přepojeno 220 výměníkových a předávacích stanic a přes 400 měřičů tepla. Přístup jednotlivých pracovníků k systému je řešen pomocí interního WEB serveru v rámci WAN sítě ČEZu. Pro komunikaci se stanicemi se využívá vlastních optických a metalických sítí v kombinaci LTE sítí mobilního operátora.