Úvod » Aktuality » Informační memorandum MARTIA a.s. - společnosti
24.5.2018

Vážení zákazníci a obchodní partneři,

v souvislosti s nabytím účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo GDPR), ke dni 25. května 2018, společnost MARTIA, a.s., vydala Informaci o zpracování osobních údajů v této společnosti.

Tímto dokumentem vás informujeme o podmínkách a okolnostech zpracování vašich osobních údajů ve společnosti MARTIA, a.s., a o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů této společností v rámci Koncernu ČEZ. Také vás touto cestou informujeme o zajištění ochrany osobních údajů a o vašich právech souvisejících se zpracováním těchto údajů. 

Ochrana osobních údajů je pro nás důležitá. Tato informace o zpracování osobních údajů vysvětluje, jaké osobní údaje společnost MARTIA, a.s., o vás shromažďuje, a to v souvislosti s využíváním produktů a služeb, které vám poskytuje, nebo v souvislosti s jinými obchodními vztahy mezi námi, a jak tyto údaje používá.

Úplné znění Informace o zpracování osobních údajů je k dispozici na webové stránce v části Společnost, ve složce Ke stažení - zde.