Úvod » Aktuality » Obnova řídícího systémů B1 až B6 v Elektrárně Mělník I.
8.7.2019

Předmětem díla je obnova řídicího systému Elekrárny Mělník I, a to včetně servisní podpory po celou dobu životnosti díla. 

Byla úspěšně ukončena 1.etapa najetí všech technologií TG1, TG2, K1 a K2. V této etapě proběhla kompletní náhrada rozvaděčů NOTREP, ranžír, relé skříní, NN napájení a řídicího systému (cca 50 rozvaděčových skříní). Součástí byla výměna zdvojené podlahy a tahání nové kabeláže, natažení nové optiky mezi rozvodnami řídicího systému a serverovnou. V rámci zakázky bude zhotovena nová serverovna a centrální velín. Systém stabilně běží. 

Rozvaděče vyrobila společnost MARTIA a.s., kromě rozvaděčů s řídicím systémem. 

V dubnu úspěšně proběhly zkoušky FAT na skříně ŘS v centrálním závodě Emerson process management v Cluj Rumunsko.

V současnosti se podařilo zhotovit nové zdvojené podlahy v rozvodnách ŘS na bloku č. 3 – 6. Je provedena demontáž původních skříní bloku č. 3 a 4 a postupně se umísťují nové rozvaděče a probíhá i jejich zapojování. Blok č. 5 a 6 má umístěny již všechny rozvaděče a rovněž jsou i zapojeny, nyní na těchto blocích probíhají zkoušky, které jsou již z 80% hotovy (chybí dozkoušet nové kouřové ventilátory, které ale nejsou ještě v provozu).