Úvod » Aktuality » MaR a Dispečerské rozvody pro VS ve Vítkovicích
21.9.2018

Předmětem díla je vybudovaní autonomního systému pro ovládání výměníkové stanice (VS) s případnou vzdálenou regulací z dispečerského pracoviště ČEZ (teplárny)elektrárny ve Vítkovicích. VS zásobuje teplem Vítkovice Heavy machinery, přilehlý Vítkovický fotbalový stadion a Hotel Clarion.

MARTIA a.s. realizovala dodávky technologie a montáže MaR a elektro, včetně dodávky rozvaděče, komunikace s dispečinkem, výroby impulsního potrubí k diferenčním manostatům. Dále byla vybudována optická trasa v jednom kuse o délce 600m po opláštění budov Heavy machinery a také vně ve výšce cca 8-12m, která propojuje VS se sítí ČEZ teplárny, včetně zafoukání optickým vláknem a se zakončením svárem v optické vaně.

Termín dokončení: 31.1.2019.