Úvod » Aktuality » Modernizace odbuzovačů a obvodů elektrického brzdění EKA
11.2.2019

Předmětem díla je realizační projektová dokumentace a dokumentace skutečného stavu, demontáže, montáže, dodávky rozvaděčů odbuzení a elektrického brzdění, kabelových tras a kabelů a všech potřebných zkoušek. Toto vše musí být provedeno za provozu a musí být po celou dobu prací zajištěno vyvedení výkonu minimálně na jednu ze dvou VVN linek.

Od 04/2018 probíhá modernizace odbuzovačů a el. brzdění pro TG3 a TG4.

02/2019 Ukončení funkčních zkoušek rozvaděče odbuzení a el. brzdění TG3.

Od 01/2019 probíhá montáž kabelových tras a kabeláže dle postupu technologických prací na TG4 a jsou ve výrobě rozvaděče II. etapy modernizace odbuzovačů a obvodů elektrického brzdění EKA.

V roce 2019 bude dále modernizováno: TG1.

V roce 2020 bude modernizováno: TG2.

 

Subdodavatelé: BRUSH SEM s.r.o.

 

Termín dokončení: 12.08.2020