Úvod » Aktuality » Optimalizace spalovacího procesu na kotli K6, Teplárna Trmice
19.9.2019

V červnu započaly práce na optimalizaci spalovacího procesu na kotli K6, optimalizaci teploty spalin ve spalovací komoře a před ROV a současně na zlepšení nevyhovujícího technického stavu, včetně prodloužení životnosti uhelných práškových hořáků na kotli K6 v Teplárně Trmice a současně zajištění řádného, ekonomického a bezpečného provozu kotle K6.

Předmětem díla je dodávka a výměna 4 ks práškových hořáků, vč. montážních prací, úpravy výhybů výparníku, dodávky nových práškovodů a zapojení potrubí sekundárního vzduchu do práškových hořáků, včetně úpravy měření a regulace, úpravy a nastavení řídícího systému, včetně úprav obrazovek a seřízení procesu spalování po provedené výměně uhelných hořáků. 

V současné době je již namontováno a připojeno všech 16 servomotorů na přední stěně kotle K6. Probíhá finalizace montáží strojní části. Na zadní stěně kotle K6 byla v polovině září 2019 zahájena montáž izolací.