Úvod » Aktuality » GO TG1 - Oprava blokového rozvaděče, Vodní elektrárna Slapy
2.12.2019

Předmětem díla je komplexní oprava nízkonapěťového blokového rozváděče pro soustrojí TG1. Oprava zahrnuje nový oboustranný rozvaděč o 5ti polích, výměnu kabeláže, zkoušky a zprovoznění.  Účelem díla je zajištění dlouhodobého, bezpečného a spolehlivého provozu rozvaděče, zkrácení doby odstávek pro provádění kontrol, revizí a údržby.

V současné době byla ukončena fáze projektování předáním čistopisu realizační projektové dokumentace objednateli. Dne 2.12.2019 byla zahájena činnost na elektrárně převzetím pracoviště a zahájením demontáží původních rozvaděčů, kabeláže a skřínek.