Úvod » Aktuality » Rekonstrukce SCZT Jánské Lázně
31.5.2019

Účelem díla je zajištění vysoké spolehlivosti dodávky tepla a snížení ztrát tepla při jeho distribuci v soustavě centrálního zásobování teplem (dále rovněž jen "SCZT"). Jedná se o koverzi SCZT v Janských Lázních z parokondenzátní na horkovodní soustavu, včetně rekonstrukce odběratelských předávacích stanic. 

Předpokládaný termín dokončení díla je 9/2020.