Úvod » Reference » Výstavba vedení VN a trafostanice VN/NN
Výstavba vedení VN a trafostanice VN/NN
Lokace: Ostrov nad Ohří, okres Karlovy Vary
Investor: ČEZ Distribuce, a.s.
Doba plnění: 2010

Výstavba nové odbočky vzdušného vedení vysokého napětí a nové transformační stanice VN/NN. Z transformační stanice byl vyveden zemní kabel nízkého napětí, který napájí zahrádkářskou osadu.
Dále se jednalo o uložení 1700 m zemního kabelu smyčkovaného a ukončeného v 35 pojistkových skříních, ze kterých byly napojeny elektroměrové rozváděče pro připojení 137 zahrádek.