Úvod » Reference » CL-Hvězda, výměna US US_CL_2255
CL-Hvězda, výměna US US_CL_2255
Lokace: Česká Lípa
Investor: ČEZ Distribuce, a.s.
Doba plnění: 2018

Z důvodu nevyhovujícího stávajícího stavu byla provedena výměna stávajícího podpěrného bodu č. 6, včetně přípojkové skříně, podpěrného bodu č. 7 a přípojkové skříně č. 19 , typ SP100/NVP. Na těchto podpěrných bodech bylo vyměněno i stávající vedení Cu 4x10 a AYKYz 4x16, za vrchní izolované vedení AES 4x35 mm 2.Toto vyměněné vrchní izolované vedení bylo odjištěno rozpojovací skříní R 9, typ SP100/NSP umístěné na stávajícím podp. bodě č. 4. V těsné blízkosti od stávajícího podpěrného bodu směrem k p.b.č.7 byl umístěn nový p.bod JB 12,5/6, na kterém je nový úsekový bezkomorový odpínač FLC GB R 38,5V. Po montáži bylo nutné provést funkční zkoušku. Ta spočívala v provedení cca 5 operací vyp-zap. Přitom se musela sledovat správná funkce dorazů, pomocných kontaktů, zasouvání pohyblivých kontaktů a současnost spínání - v případě potřeby donastavit. Při zapínání se doporučuje rychlejší pohyb ovládací páky, aby se překonal kontaktní tlak.