Úvod » Reference » Postoloprty R7 - veVVN Ředitelství silnic a dálnic
Postoloprty R7 - veVVN Ředitelství silnic a dálnic
Lokace: Postoloprty
Investor: ČEZ Distribuce, a.s.
Doba plnění: 2017

V bodě č. 125 začíná přeložka vedení 22 kV. Stávající příhradový stožár v bodě č. 125 byl vyměněn za nový příhradový stožár dělený nad základem, který byl postaven pod stávající zachovávané vedení AlFe vedle stávajícího stožáru. Na novém stožáru se z jedné strany v nových kotevních izolátorech ukončilo stávající venkovní vedení AlFe 1x120 a z druhé strany bylo zataženo z nových kotevních izolátorů nové venkovní vedení AlFe 1x143-AL 1/25. Z bodu č. 125 vede přeložené vedení na nový příhradový stožár postavený v bodě č. 126, kde bylo v nových kotevních izolátorech upevněno nové venkovní vedení. Z bodu č. 126 pokračuje nové vedení na nový příhradový stožár postavený v bodě č. 127, tj. před křížením s budoucí R7 (D7).V bodě č. 127 bylo v nových kotevních izolátorech upevněno nové venkovní vedení, které pokračuje na nový příhradový stožár postavenýv bodě č. 128. V bodě č. 128 bylo v nových kotevních izolátorech upevněno nové venkovní vedení. Z bodu č. 128 je dočasně vedeno nové venkovní vedení.