Úvod » Reference » TTR - Rekonstrukce čerpadel včetně budovy ČOV
TTR - Rekonstrukce čerpadel včetně budovy ČOV
Lokace: Teplárna Trmice
Investor: ČEZ, a.s., Teplárna Trmice
Doba plnění: 05/2018 - 12/2018

Předmětem díla bylo nainstalovat „stavenišťní rozvaděč“ a do něho přepojit veškerou technologii ČOV, aby se mohla sanovat vlastní budova ČOV. Při stavebním průzkumu bylo zjištěno, že je budova v havarijním stavu a že bude se muset v podstatě postavit od základu znovu. Všechny tyto úkony vedly k prodloužení stavby a stavba tak byla uvedena do provozu až v 05/19.