Úvod » Reference » Obnova řídícího systémů B1 až B6 v Elektrárně Mělník I.
Obnova řídícího systémů B1 až B6 v Elektrárně Mělník I.
Lokace: Elektrárna Mělník
Investor: Emerson Process Management, s.r.o.
Doba plnění: 01/2018 - 11/2019

V rámci zakázky byla úspěšně ukončena 1.etapa i 2.etapa a najetí všech technologií TG1, TG2, TG3, TG4, K1,K2, K3, K4, K5 a K6. Proběhla kompletní náhrada rozvaděčů NOTREP, ranžír, relé skříní, NN napájení a řídicího systému (cca 75 rozvaděčových skříní). Součástí byla výměna zdvojené podlahy a tahání nové kabeláže, natažení nové optiky mezi rozvodnami řídicího systému a serverovnou. Byla zhotovena nová serverovna a centrální velín. Systém stabilně běží. 

Rozvaděče vyrobila společnost MARTIA a.s., kromě rozvaděčů s řídicím systémem. 

FAT zkoušky na skříně ŘS proběhly za spoluúčasti MARTIA v centrálním závodě Emerson process management v Cluj Rumunsko.

MARTIA prováděla kompletní demontáž, montáž a zapojení systému s individuálními zkouškami (LOOP check), spoluúčast při funkčních zkouškách a celém najíždění systému.