Úvod » Reference » Upgrade ŘS wdpfll na bloku 4 - Elektrárna Ledvice
Upgrade ŘS wdpfll na bloku 4 - Elektrárna Ledvice
Lokace: Elektrárna Ledvice
Investor: ČEZ, a.s.
Doba plnění: 8/2018 - 12/2019

V rámci realizace díla proběhla výměna stávajících procesních stanic DPU za redundantní řídicí jednotky OVATION OCR1100, dále výměna operátorských stanic a dalších stanic přináležejících k řídicímu systému bloku číslo 4 (inženýrské stanice, OPC server) za stanice standardně dodávané pro systém OVATION (databázový server/ inženýrská stanice, stanice historizace procesů/ inženýrská stanice, OPC server a antivirová stanice).

Dále naše společnost zajistila přechod od stávající sběrnice WDPF Data Higway s přenosovou rychlostí 2 Mbit/s na otevřenou sběrnici Fast Ethernet s přenosovou rychlostí až 100 Mbit/s a převod veškerého aplikačního softwaru včetně historických dat do formátu OVATION.

Práce byly úspěšně dokončeny a tím zajištěna funkčnost řidicího systému bloku B4 v elektrárně Ledvice.