Úvod » Reference » Revitalizace CZT Liberec - GreenNet
Revitalizace CZT Liberec - GreenNet
Lokace: Liberec
Investor: Teplárna Liberec MVV
Doba plnění: 4/2018 - 3/2020

Předmětem díla byla dodávka a montáž části MaR a ELEKTRO pro 27 výměníkových stanic napojených na novou horkovodní větev směr Ruprechtice. V rámci akce GreenNet Liberec došlo k nahrazení dožilého parovodu, novým předizolovaným potrubím s PU izolací.

V Teplárně Liberec byla dále vybudována nová transformační výměníková stanice pára/horkovod a instalována nová kogenerační jednotka, pro které jsme dodávali část ELEKTRO.