Úvod » Reference » Realizace nakládky kameniva na elektrárně Prunéřov II
Realizace nakládky kameniva na elektrárně Prunéřov II
Lokace: Elektrárna Prunéřov II
Investor: ČEZ Energetické produkty, s.r.o.
Doba plnění: 08/2019 - 12/2019

Předmětem díla byla dodávka a montáž zařízení elektro, SKŘ a MaR pro nakládku kameniva v Elektrárně Prunéřov II v rámci vybudování nového nakládacího místa pro expedici kameniva ze zásobního sila do přistavené autocisterny v Elektrárně Prunéřov II. Součástí díla bylo i provedení předepsaných zkoušek a dodání předepsané dokumentace.