Úvod » Reference » Výstavba plynové kotelny a redukční stanice v Teplárně Trmice
Výstavba plynové kotelny a redukční stanice v Teplárně Trmice
Lokace: Teplárna Trmice
Investor: ČEZ, a.s.
Doba plnění: 03/2018 - 03/2019

Předmětem zakázky byla kompletní výstavba nové plynové kotelny, včetně redukční stanice plynu v areálu Teplárny Trmice. Cílem akce bylo snížení emisí v zájmové lokalitě provozem plynové kotelny jako náhradního zdroje za provoz stávajících vybraných uhelných kotlů.

Nová parní plynová kotelna je určena pro zálohování stávajících uhelných parních kotlů a pro pokrytí požadavků na odběr páry převyšující kapacitu ostatních provozovaných uhelných parních kotlů v daném období.

Na této stavbě naše společnost realizovala, jako subdodavatel generálního dodavatele METROSTAV a.s., kompletní část elektro NN, VN a systém řízení ve spolupráci s firmou Honeywell, systém analýzy vzorků.