Úvod » Reference » Rekonstrukce napájecích stanic bloků 57 a 68 v TTR
Rekonstrukce napájecích stanic bloků 57 a 68 v TTR
Lokace: Teplárna Trmice
Investor: ČEZ, a.s.
Doba plnění: 03/2019 - 09/2019

Zakázka „Rekonstrukce napájecích stanic bloků 57 a 68 v TTR“ zahrnovala výměnu čtyř stávajících za nové napájecí soustrojí s VN elektropohonem s plynulou regulací otáček prostřednictvím VN frekvenčních měničů, vč. veškerých potřebných úprav strojní technologie, elektro, SKŘ a souvisejících stavebních úprav.

Výměnou napájecích soustrojí a některých dalších prvků napájecí trasy do kotlů bylo sledováno zejména:

-        Zvýšení spolehlivosti provozu bloků 57 a 68 odstraněním rizik vyplývajících ze stáří a obtížné udržovatelnosti stávajících napájecích soustrojí,

-        Zlepšení provozně ekonomických ukazatelů TTR díky vyšším účinnostem nových soustrojí a celkové optimalizací napájecího systému ve vztahu k potřebám kotlů K5 a K6.

-        Vyšší účinnost napájecích soustrojí a nižší průměrná spotřeba elektrické energie.

-        Nízké náklady na údržbu nového zařízení napájecích stanic.

-        Vysoká disponibilita napájecích stanic

-        Zvýšení spolehlivosti ekonomických dodávek tepla pro aglomeraci Ústí nad Labem.

Společnost MARTIA a.s. na této stavbě realizovala, jako subdodavatel pro generálního dodavatele stavby SIGMA ENERGOSERVIS spol. s r.o., kompletní dodávku elektro NN, VN a systém řízení SKŘ ve spolupráci s firmou Honeywell.