Úvod » Reference » Rekonstrukce elektro výzbroje Shazovacích vozů SV1 a SV2
Rekonstrukce elektro výzbroje Shazovacích vozů SV1 a SV2
Lokace: Dětmarovice
Investor: Elektrárna Dětmarovice, a.s.
Doba plnění: 11/2019 - 02/2020

Předmětem díla byla v rámci I. etapy obnova elektro výzbroje shazovacího vozu na uhlí. Hlavním úkolem byla obnova kabeláže, která byla po desetiletích provozu na uhelné skládce v dezolátním stavu. Byla provedena komplexní obnova silové kabeláže na stroji včetně přívodního silového a ovládacího kabelu i vysloužilých kroužkových sběračů. Dále byla provedena obnova osvětlení stroje v LED provedení. Nemalou změnu doznalo i bezpečnostní vypínání stroje díky Modul XPSAK nouzové zastav.