Úvod » Reference » Rekonstrukce výměníkové stanice
Rekonstrukce výměníkové stanice
Lokace: Ústí nad Labem, Hornická číslo stanice 38 023
Investor: Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem, s.r.o.
Doba plnění: 2 měsíce, 11/2012-12/2012

Oprava technologie ohřevu TV (TUV) výměnou řídicího systému ve výměníkové stanici VS-Hornická číslo stanice 38 023, Ústí nad Labem.

Nový řídicí systém Simatic ET-200S, doplněný místním obslužným displejem OP177B, umožnil řídit VS autonomně. ŘS dle programu provádí cyklická měření vybraných veličin a plně zabezpečuje dodržování provozních hodnot, signalizuje i přenáší případná překročení hodnot na displeji na dispečerské pracoviště. Při vzniku havárie zabezpečí odstavení VS.

Výměníková stanice komunikuje se stávajícím dispečerským pracovištěm THMÚ s vizualizačním SW PROMOTIC 2000 pomocí připojení komunikace ETHERNET.