Úvod » Reference » Obnova komunikačních uzlů a koncových bodů včetně jejich zobrazování na uživatelském PC
Obnova komunikačních uzlů a koncových bodů včetně jejich zobrazování na uživatelském PC
Lokace: Trmice, Ústí nad Labem
Investor: Teplárna Trmice a.s. a ČEZ Teplárnská, a.s.
Doba plnění: 11/2011-6/2013

Zprovoznění komunikace a přenos dat ze stanic a odběrných míst na nově zřízené operátorské pracoviště "dispečink" prostřednictvím optických a mobilních sítí (2G,3G) včetně jejich vizualizace a zpracované projektové dokumentace (prováděcí, skutečného stavu).

Komunikace

Výměněno 13 řídicích systémů za Siemens ET200S s barevnými nebo čb dotykovými operátorskými panely 4“-6“. Vyrobeno a instalováno 120 komunikačních rozváděčů, zkomunikováno 172 měřičů tepla a vodoměrů (Multical, 2WR5, Ultraheat, Eatherm, ETM, Inmat 51,57,65,66) dále 58 řídicích systémů (Siemens S7-1200, S7-300, ET200S, Siemens Saphire, iRSM, Sauter ECOS, Sauter RSZ, Sauter RSK, Sauter RSE, Sauter NOVA, Johnson Controls, Amit, Modicon, Modicon, Promos). Zpracování různých rozhraní a protokolů, veškerá komunikace je řešena standardem OPC. Použito 115 ks GPRS/EDGE/UMTS routerů. Pro trvalé sledování funkce jednotlivých komunikačních routerů a celého systému instalován monitorovací systém R-SeeNet.

 Vizualizace

Projektová dokumentace zpracována dle metodiky KKS a ED. Signály ve vizualizaci s KKS kódy.

 

Operátorské pracoviště - dispečink

Původní jednomonitorové s vizualizací Dicont (OS DOS) s tablem nahrazeno dvěma čtyřmonitorovými klientskými stanicemi s rozlišením á 3840 x 2400.