Úvod » Reference » Teplofikace obchodní zóny Krkonošská
Teplofikace obchodní zóny Krkonošská
Lokace: Trutnov
Investor: ČEZ Teplárenská, a.s.
Doba plnění: 15 měsíců, 6/2012 - 8/2013

Výstavba nové centrální výměníkové stanice pára/voda, technologie VS pro jednotlivé odběratele a nového teplovodu z předizolovaného potrubí DN150. K regulaci byl navržen švýcarský řídicí systém SAIA PCD3. Dálkový dohled je zajištěn vizualizačním systémem Promotic 8, komunikujícím prostřednictvím rozhraní Ethernet po optických vláknech, data jsou na centrální dispečink přenášena pomocí GSM.