Úvod » Reference » Modernizace tepelných sítí města Kopřivnice
Modernizace tepelných sítí města Kopřivnice
Lokace: Kopřivnice
Investor: Teplo Kopřivnice s.r.o.
Doba plnění: 2013-2015

Modernizace CZT Kopřivnice - Modernizace tepelných sítí města Kopřivnice

Generální dodavatel – HOCHTIEF a.s.

Dodavatel centrálního dispečinku, komunikačních sítí, MaR a elektro (náš objednatel) – BMS SERVIS s.r.o.

Subdodavatel MaR a elektro – MARTIA a.s.

Popis akce:Zdrojem tepla je plynová kotelna a parovodní VS firmy Komterm v areálu Tatry Kopřivnice. Ze zdroje jsou prostřednictvím nových venkovních tepelných rozvodů z předizolovaného potrubí napojeny OPS v jednotlivých objektech. Předávací stanice jsou navrženy jako kompaktní teplovodní předávací stanice s automatickým provozem s občasnou obsluhou s regulací topné vody pro ÚT a TV pro objekt.

Původní dosluhující venkovní horkovodní rozvody a VS voda/voda byly postupně během přepojení na nové rozvody a KPS odstaveny z provozu.

Předmět díla:Vypracování realizační dokumentace MaR a elektro pro předávací stanice (KPS), dodávku rozvaděčů MaR, montáž rozvaděčů MaR a jejich zapojení v předávací stanici, zapojení čidel, které jsou součástí stanice a uvedené v realizační dokumentaci MaR a el., SW pro řídící systém předávací stanice, zprovoznění předávací stanice.

Rozsah díla:179 ks KPS, 24 ks Měřičů tepla.

Cena díla:10 710 849,- Kč bez DPH

Termíny realizace:

a)příprava podkladů pro projektovou dokumentaci 11/2013 – 02/2014

b)výroba projektové dokumentace 03/2014

c)příprava realizace díla 03/2014 – 04/2014

d)realizace díla 04/2014 – 08/2014

e)kusové zkoušky, odstranění nedodělků 09/2014

f)topné zkoušky, zaregulování KPS, odstranění nedodělků 10/2014

g)úpravy SW ŘS dle požadavků investora, zaregulování KPS 11/2014

h)výroba dokumentace skutečného provedení 11/2014

i)dolaďování nastavení a zaregulování KPS a celé sítě, zkušební provoz, vyhodnocení splnění zadaných parametrů

provozu 01/2015 – 03/2015.