Úvod » Reference » Paroplynový zdroj 880 MWe v Elektrárně Počerady
Paroplynový zdroj 880 MWe v Elektrárně Počerady
Lokace: Elektrárna Počerady
Investor: ČEZ, a.s.
Doba plnění: 12/2011 - 04/2015

Paroplynový zdroj 880 MWe v Elektrárně Počerady

Oddělení Praha Divize investiční výstavba MaR a elektro MARTIA a.s. zajišťovalo kompletní dodávku souboru MaR a technologické elektro pro VZT zařízení a vytápění objektu paroplynového zdroje 880MWe v elektrárně Počerady. Součástí díla bylo vypracování realizační dokumentace MaR a elektro pro VZT zařízení a vytápění, dodávka rozvaděčů MaR a rozvaděčů pro napájení požárních zařízení, montáž rozvaděčů MaR a jejich zapojení na stavbě, montáž kabelových tras a kabelů, zapojení čidel uvedených v realizační dokumentaci MaR a elektro, SW pro řídicí systém Simatic, dodávku dispečerského pracoviště včetně generování dat systému Promotic. Investorem díla byla společnost ČEZ, a.s., generálním dodavatelem METROSTAV a.s.