Úvod » Reference » Zprovoznění nové technologie výroby polyesterových adheziv
Zprovoznění nové technologie výroby polyesterových adheziv
Lokace: Ústí nad Labem
Investor: Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost.
Doba plnění: 2014-2015

Zprovoznění nové technologie výroby polyesterových adheziv

Projekt je z naší projekční kanceláře MARTIA a.s. a byl připraven ve spolupráci s firmou M+W Process Automation s.r.o., která dodává a zajišťuje měření a regulaci s rozšířením stávajícího řídicího systému, dodavatelem strojní části byla společnost DÍZA s.r.o. Vše probíhalo v prostředí s nebezpečím výbuchu a bez omezení výroby základních polyesterů. Hlavním investorem byl Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost.