Úvod » Reference » Modernizace pasových dopravníků
Modernizace pasových dopravníků
Lokace: Doly Nástup Tušimice
Investor: Severočeské doly, a.s.
Doba plnění: 2014

PRODECO, a.s., jako objednatel, zadal kompletní realizaci elektročásti tří kusů pasových dopravníků na Dolech Nástup Tušimice naší společnosti MARTIA a.s. Jednalo se o zajištění dodávek materiálu včetně dodávek rozvoden RDPD, demontáže, montáže HW + SW řídicího systému, oživení, zprovoznění a výchozí revizní zprávy. Investorem rozsáhlé akce byla společnost Severočeské doly, a.s.