Úvod » Reference » Ekologizace tepelného zdroje v Lovochemii
Ekologizace tepelného zdroje v Lovochemii
Lokace: Lovochemie, a.s.
Investor: Lovochemie, a.s.
Doba plnění: 2014-2016

Ekologizace tepelného zdroje v Lovochemii

V rozsahu našeho díla jsou dodávky polní instrumentace MaR nově stavěného fluidního kotle K8. Jedná se o kompletní montáž námi dodané polní instrumentace a montáž polní instrumentace dodané společností VALMET, včetně dodávky a montáže impulsních potrubí.

Naše dodávky obsahovaly snímače teploty, tlaku, tlakové diference, průtoku, výšky hladiny, CO, CH4, měření chemicko fyzikálních veličin včetně panelů úprav vzorků (vodivosti specifické a katexované, SiO2, PH a DOC).

Dodávali jsme téměř 40.000 m kabeláže MaR včetně montáže, montáž optických kabelů včetně aktivních prvků, zajišťujeme zpracování dokumentace skutečného stavu a provádíme individuální zkoušky pro cca 3.000 smyček DO/AO/DI/AI. Zároveň jsme účastníky zkoušek okruhů jednotlivých logických a technologických celků a komplexního vyzkoušení díla.