Úvod » Reference » Plavecký areál Klíše
Plavecký areál Klíše
Lokace: Ústí nad Labem
Investor: Statutární město Ústí nad Labem
Doba plnění: 04-11/2015

PA Klíše - část MaR – subdodávka pro Subterru a.s., konečná cena 5 436 977,- Kč bez DPH, délka výstavby duben až říjen 2015, kontaktní osoby Ing. P. Smažík – hl. stavbyvedoucí, R. Svatek – stavbyvedoucí.

Zakázka obsahovala kompletní řízení technologických zařízení ze tří rozvaděčů o 14 polích:

- zdroje tepla a strojovna s 10 tepelnými čerpadly a příslušenstvím
- bazénové technologie – 5 samostatných okruhů pro dětský, vnitřní 50m, skokanský, venkovní 50m a dětský bazén
- vytápění – tří rozdělovače / sběrače pro 19 rozdělovačů podlahového vytápění, tři větve s radiátory
- ohřev bazénové vody, ohřev teplé vody a ohřev vzduchotechniky
- vzduchotechnika – 12 vzduchotechnických jednotek a 15 ventilátorů, obojí s výstrojí
- osvětlení

Všechny informace a data pro řízení se sbírají a přenáší na server a dispečerská pracoviště v areálu.