Úvod » Reference » Modernizace, rekonstrukce a oprava velkokapacitní skládky a centrálního dispečinku provozu Lom v Dolech Nástup Tušimice
Modernizace, rekonstrukce a oprava velkokapacitní skládky a centrálního dispečinku provozu Lom v Dolech Nástup Tušimice
Lokace: Doly Nástup Tušimice
Investor: Severočeské doly, a.s.
Doba plnění: 5-12/2016

Předmětem díla byla modernizace, rekonstrukce a oprava velkokapacitní skládky a centrálního dispečinku provozu Lom v Dolech Nástup Tušimice v oblasti elektro části, hardware, software, řízení kvality a technologického provozu.

V rámci zakázky byla provedena modernizace stávajícího systému sledování kvality s aktivním způsobem možnosti řízení kvality prodávaného uhlí již v procesu těžby. Systém sledování kvality vychází z nové úrovně měření, přenosu i zpracování dat za pomoci čidel kvality umístěných blíže k těžebním strojům.

Součástí díla bylo rovněž provedení revizí, předepsaných zkoušek včetně dokumentace skutečného provedení a dodání ostatní požadované průvodně technické dokumentace.