Úvod » Reference » Projekt na rekonstrukci vedení NN v obci Zbyny
Projekt na rekonstrukci vedení NN v obci Zbyny
Lokace: Zbyny
Investor: ČEZ Distribuce, a.s.
Doba plnění: 11/15-2/16

Tvorba projektové dokumentace pro rekonstrukci distribučního vedení NN v obci Zbyny ze vzdušného do kabelového rozvodu.

Stávající vzdušné vedení bylo demontováno a nahrazeno nově vybudovaným kabelovým rozvodem v zemi včetně přípojkových a rozpojovacích kabelových skříní.

Dále byla provedena úprava transformační stanice.