Úvod » Reference » Projekt na rekonstrukci vedení NN v obci Kunratice
Projekt na rekonstrukci vedení NN v obci Kunratice
Lokace: Kunratice
Investor: ČEZ Distribuce, a.s.
Doba plnění: 3/2015-1/2016

Tvorba projektové dokumentace pro rekonstrukci distribučního vedení NN v obci Kunratice.

V rámci akce bylo opraveno stávající vedení NN. Oprava spočívala ve výměně stávajících holých vodičů AlFe za nové izolované vodiče AES včetně výměny stávajících stožárů za nové. Dále byla v opravované trase provedena výměna stávajících domovních přípojek za nové včetně pojistkových skříní.