Úvod » Reference » Projekt na připojení zahrádek vzdušným vedením NN v obci Tachov
Projekt na připojení zahrádek vzdušným vedením NN v obci Tachov
Lokace: Tachov
Investor: ČEZ Distribuce, a.s.
Doba plnění: 12/2015-2/2016

Tvorba projektové dokumentace pro připojení  zahrádek mezi ulicí Ve Vilkách a tratí ČD v Tachově.

Na stávajícím mřížovém stožáru byla vybudována nová trafostanice.