Úvod » Reference » Rekonstrukce centrálního zdroje tepla NKTC Vrchlabí
Rekonstrukce centrálního zdroje tepla NKTC Vrchlabí
Lokace: Vrchlabí kotelna NKTC, Vrchlabí PK Liščí kopec
Investor: Teplo Ivančice, s.r.o. a ČEZ ENERGO s.r.o.
Doba plnění: 2012

ENERGETICKÉ ÚSPORY V NKT CABLES VRCHLABÍ

Instalované kogenerační jednotky primárně určeny k výrobě elektrické energie. Odpadní teplo vznikající při této výrobě využíváno jako paralelní zdroj tepla pro vytápění areálu NKTC Vrchlabí a záložní napájení distribuční sítě pro plynovou kotelnu Liščí Kopec.

Vyvedení výkonu VN 10kV Liščí Kopec

Vyvedení elektrického výkonu kogenerační jednotky 1,6MW do distribuční sítě 10 kV prostřednictvím rozvaděčů NN a VN, olejového transformátoru 2000 kVA, kabelovou trasou VN (částečně v souběhu s teplovodem) a připojením do trafostanice distribuční sítě na Liščím Kopci 10 kV.


Přípojky komunikačních sítí

Výstavba přípojky komunikačního optického kabelu mezi kotelnami NKTC a Liščí Kopec.


Měření a regulace

Kompletní dodávka a montáž systému řízení a silové části zařízení MaR, rozváděčů a kabeláže vč. revize pro stavbu centrálního zdroje tepla (plynová kotelna) pro areál NKTC Vrchlabí a připojení elektrických rozváděčů kogenerační jednotky KGJ NKTC 1,6MW a dvou plynových kotlů K1 3,5MW a K2 2,8MW.

Dodávka dispečerského řízení dle požadavků provozovatele distribuční soustavy.

Instalace systému měření a regulace, který mimo jiné zahrnuje řízení části zdrojů tepla v kotelně NKTC a řízení zdrojů tepla v kotelně Liščí Kopec, komunikace s ostatními ŘS, které jsou do systému vřazeny;

Zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby a skutečného provedení stavby.