Úvod » Reference » Projekt na stavbu nového kabelového vedení VN a NN a transformační stanice v obci Kladruby
Projekt na stavbu nového kabelového vedení VN a NN a transformační stanice v obci Kladruby
Lokace: Kladruby
Investor: ČEZ Distribuce, a.s.
Doba plnění: 6/2015-6/2016

Tvorba projektové dokumentace na stavbu nového kabelového vedení  VN a NN a transformační stanice v obci Kladruby pro připojení nových odběrných míst.

V rámci akce byl přerušen stávající kabel VN o délce 914m. Konce kabelu byly prodlouženy do nové trafostanice. Z této trafostanice byly rozvedeny nové kabely NN o délce 1345 m, dvě rozpojovací a třináct přípojkových skříní pro nová odběrná místa.