Úvod » Reference » Projekt na rekonstrukci vedení NN v obci Zadní Chodov
Projekt na rekonstrukci vedení NN v obci Zadní Chodov
Lokace: Zadní Chodov
Investor: ČEZ Distribuce, a.s.
Doba plnění: 2016

Tvorba projektové dokumentace pro opravu vedení NN v obci Zadní Chodov z důvodu nevyhovujícího stavu a stáří.

Oprava spočívá ve výměně podpěrných bodů, vodičů, rozpojovacích, přípojkových skříní a přípojek za nové, stávající konstrukce budou opatřeny nátěrem.
Dále se provede stavební oprava stávající trafostanice Zadní Chodov – OBEC dle zvlášť vypracované PD.