Úvod » Reference » Projekt na náhradu vzdušného vedení NN v obci Habartov za kabelové
Projekt na náhradu vzdušného vedení NN v obci Habartov za kabelové
Lokace: Habartov
Investor: ČEZ Distribuce, a.s.
Doba plnění: 2-4/2015

Trasa nového kabelu NN začíná svodem na objekt č.p. 509 do rozpojovací skříně R647 a pokračuje po levém kraji cesty. Smyčkově k pojistkové skříni k č.p. 446 překopem místní komunikace. Dále pokračuje opět po levém kraji cesty do pojistkové skříně na p.č. 959/1 a z ní smyčkově překopem komunikace k č.p. 448. Z této skříně trasa kabelu pokračuje středem komunikace až ke koncové pojistkové skříni u č.p. 491 na parcele 965. Následně bude vzdušné vedení AlFe zdemontováno.

S ohledem na prostorové omezení a uložení v komunikaci bude kabel NN v celé trase uložen do chráničky.

Konkrétní vedení trasy je zřejmé z výkresu PD – „montáž“ v měřítku 1: 500.