Úvod » Reference » Projekt na náhradu vzdušného vedení NN v obci Horšovský Týn za kabelové
Projekt na náhradu vzdušného vedení NN v obci Horšovský Týn za kabelové
Lokace: Horšovský Týn
Investor: ČEZ Distribuce, a.s.
Doba plnění: 11/2014-6/2015

V rámci stavby došlo k rekonstrukci distribučního vedení NN, ze vzdušného do kabelového rozvodu. Stávající vzdušné vedení bylo demontováno a nahrazeno nově vybudovaným kabelovým rozvodem v zemi včetně přípojkových a rozpojovacích kabelových skříní.