Úvod » Reference » Projekt na stavbu nového kabelového vedení VN a NN a transformační stanice v Tanvaldu
Projekt na stavbu nového kabelového vedení VN a NN a transformační stanice v Tanvaldu
Lokace: Tanvald
Investor: ČEZ Distribuce, a.s.
Doba plnění: 2/2014-6/2015

Projektová dokumentace řešila pokládku zemního kabelu VN, výstavbu kompaktní betonové trafostanice a pokládku zemních kabelů NN za účelem zvýšení příkonu pro hypermarket Lidl v Tanvaldu.