Úvod » Reference » Projekt na rekonstrukci vedení NN v obci Oldřichov v Hájích
Projekt na rekonstrukci vedení NN v obci Oldřichov v Hájích
Lokace: Oldřichov v Hájích
Investor: ČEZ Distribuce, a.s.
Doba plnění: 3/2014-3/2015

V rámci akce bylo opraveno stávající vedení NN. Oprava spočívala ve výměně stávajících holých vodičů AlFe za nové izolované vodiče AES včetně výměny stávajících stožárů za nové. Dále byla provedena v opravované trase výměna stávajících domovních přípojek za nové včetně pojistkových skříní.