Úvod » Reference » Projekt na kabelizaci vedení NN v obci Přední Nezly
Projekt na kabelizaci vedení NN v obci Přední Nezly
Lokace: Přední Nezly
Investor: ČEZ Distribuce, a.s.
Doba plnění: 8/2014-12/2015

V rámci akce byla zrekonstruována stávající mřížová trafostanice (oprava uzemnění a základů, nový nátěr, pojistkové spodky včetně pojistek a propoj transformátoru a rozvaděče trafostanice).  Dále bylo částečně rekonstruováno vzdušné vedení NN a částečně nahrazeno novým zemním kabelem.

V rozsahu zemního kabelu byly osazeny nové rozpojovací a přípojkové skříně pro přepojení stávajících odběrných míst na zemní kabel NN.