Úvod » Reference » Projekt na opravu vedení 22kV M. Žernoseky - Dubice
Projekt na opravu vedení 22kV M. Žernoseky - Dubice
Lokace: Malé Žernoseky - Dubice
Investor: ČEZ Distribuce, a.s.
Doba plnění: 7/2014-3/2015

Projektová dokumentace řešila nátěry a opravy betonových základů mřížových stožárů.

Konkrétní vedení trasy je zřejmé z výkresu PD – „montáž“ v měřítku 1: 2000.