Úvod » Reference » Oprava rotorů ohříváků vzduchu kotle v Teplárně Trmice
Oprava rotorů ohříváků vzduchu kotle v Teplárně Trmice
Lokace: Teplárna Trmice
Investor: ČEZ, a.s.
Doba plnění: 7-9/2016

Předmětem zakázky v celkovém objemu 514 000,- Kč byla výměna komponentů zajišťujících rotační pohyb ohříváku vzduchu, tj. hnacích pastorků a válečků cévového  ozubení rotorů ohříváků vzduchu kotle č.6 v Teplárně Trmice.