Úvod » Reference » Doplnění měření průtoku na odkaliště AIII - EPR Rekultivace
Doplnění měření průtoku na odkaliště AIII - EPR Rekultivace
Lokace: Elektrárna Prunéřov
Investor: ČEZ, a.s.
Doba plnění: 2016

V rámci této akce byly provedeny úpravy a doplnění stávajícího zařízení pro dálkový bezdrátový přenos signálů pro ovládání čerpadel, signalizace stavů a poruch, zobrazení hladin a průtoků průsakových vod ze složiště AIII na elektrárnách Prunéřov.